Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

TIN BUỒN

From: Khoa Nguyen* Ky Nguyen
Đau buồn báo tin các bạn, anh chị:
Anh NGUYỄN TĂNG CHƯƠNG,
đã từ trần hồi 10 giờ sáng ngày 5 tháng 9,2011 
Viếng thăm sẽ diễn ra tại:
Jarrett Funeral Homes
8080 Yonge St,
Thornhill, ON
L4J 1W3
(phía Bắc của đường Steele)

            FuneralWreath


Ngày giờ thăm viếng:
Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011, từ 5:00 – 9:00 tối
Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011, từ 3:00 – 7:00 tối
Tang Lễ
Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011: Thánh Lễ lúc 10:30 sáng tại Nhà Thờ St. Cécilia, thuộc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Toronto
                          FuneralWreath