Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

TIN BUỒN

Fr: Kim Anh Truong*Minh Pham*Thieu Vu
Được tin buồn :
Nghệ sĩ Quỳnh Giao
Nhũ danh Nguyễn Phước Công Tằng Tôn Nữ Đoan Trang
Pháp danh Như Nghiêm
Đã từ trần rạng sáng ngày 23 tháng 7 năm 2014 (ngày 27 tháng 6 năm  Giáp Ngọ)
tại Fountain Valley, California
Hưởng thọ 67 tuổi
                    funeral wreath

Quynh Giao

Tang lễ Nghệ sĩ Quỳnh Giao
https://www.youtube.com/watch?v=V_fsci9skUE