Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM: KHI SON PHẤN RÃ RỜI

1. Chúng Tôi Muốn Biết “Mạng Lưới Blogger Viêt Nam”
chung toi muon biet
Blog mới !
Chúng Tôi Muốn Biết « Mạng Lưới Blogger Việt Nam
Ông Trần Đĩnh

2. 'Đèn Cù là tiếng kêu đau' của tôi

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2014/09/140901_trandinh_dencu.shtml

3. Xã hội Chủ Nghiã : Phụ nử anh hùng- Đàn ông bạc nhược
http://phovui.vietbao.com/yaf_postst35920_---Dan-ong-bac-nhuoc.aspx#post586596

4. Sự thật đen tối của thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn
https://www.youtube.com/watch?v=9VGAkMjzG5g&feature=share