Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

HÌNH ẢNH THỜI SỰ

1. TỔNG THỐNG OBAMA SẼ TIẾP KIẾN ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA TAI TOÀ BẠCH ỐC THỨ BẢY 16-7-2011
le dalai lama a la maison blanche 

2. KHÔNG QUÂN CANADA THAM CHIẾN Ở LIBYE
cf-18 
Phi cơ phản lực CF-18
http://photos.cyberpresse.ca/34-9027/international/le-canada-dans-le-ciel-libyen/?unique=3320833914552376#enVedette/0/recherche/Rechercher%20un%20album/0/onglets/34/0/album/9027/212226/
3. DIỄN BINH NGÀY CÁT-TÓ DUY-Ê  (14JUILLET )TẠI BA LÊ
DIEN BINH CAT TO DUY DE O BALE 
“Diễn binh đã lỗi thời..nó mhằm duy trì hình ảnh thống trị ,không  phù hợp với nguyện vọng của nước Pháp…phải thay thế bằng diễn hành công dân”. Ứng cử viên Tổng thống Pháp Eva Joli đã tuyên bố như trên trong lúc đoàn chiến xa và xe thiết giáp lục quân Pháp mở đầu cuôc điễn hành trên quảng truờng Élysées . Phản ứng dữ dội của cả hai cánh tả và hữu với những  “không nên đặt lại vấn đề truyền thống” và kêu gọi ứng cử viên không sanh ra trên đất Pháp này “hãy trở về Na Uy”.