Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

NGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU

Fr: Do Tran*Minh Pham* XuanCuc Dinh*Tuanba Cao 
13 Hải Quân Trung Tá Hoa Kỳ Gốc Việt được chọn thăng cấp Đại Tá.
Nam Yết.
si quan goc viet hai quan HKy 
HQ Trung Tá Lê Bá Hùng nhận quyền chỉ huy Hạm Trưởng Khu Trục Hạm USS Lassen, tháng 4 năm 2009 (Navy photo)
Hiện nay có rất nhiều Sĩ Quan gốc Việt phục vụ và chiến đấu trong Lực Lượng Duyên Phòng {Coast Guard} và Hải Quân Hoa Kỳ {U.S Navy}. Sĩ Quan cao cấp HQ Ngươi Việt đã có trên 10 Đại Tá, 40 Trung tá và 80 Thiếu Tá, chưa tính cấp Uý.Họ phục vụ Thường trực {Active} và trừ bị {Reverse}. Khoàng 35% là Sĩ Quan HQ Chỉ Huy - Tác Chiến {Line Officer} và 65% là Sĩ Quan HQ Tham Mưu {Staff Officer}.


Cần nhắc lại, vào tháng 8 năm 2007, trong danh sách 765 HQ Thiếu Tá được chọn thăng cấp HQ Trung Tá đăng trên Navy Times có ba HQ Thiếu Tá gốc Việt, đó là Le Ba Hung, Do Thuy H va Duong Ngan Huu. Sau Đó cã ba đều được chính thức thăng cấp HQ Trung Tá. Hiện nay cã ba vị đang đang đảm nhiệm chức vị chì huy quan trọng trong Lực lượng Hài
Quân Hoa Ký. Và đang chờ Hội đồng thăng cấp duyệt xét đễ được thăng cấp HQ Đại Tá.

HQ Trung Tá Le Ba Hung {Navy photo}


Cần nên biết, Sĩ Quan Hài Quân Hoa Kỳ được chia ra 2 ngành:
Line Officer là Sĩ Quan HQ Chỉ Huy - Tác Chiến Phục vụ tai các đơn vị chiến đấu như: Chiến Hạm, Tiềm Thuỷ Đĩnh, Phi Cơ-Hải Quân Không Chiến, Lực Lượng Đặc biệt HQ - Người Nhái và An Ninh - Tinh Báo v.v...
Staff Officer là Sĩ Quan HQ Tham Mưu phục vụ tai các đơn vị ngành chuyên môn như: Cơ Khí, Tài Chánh, Tuyên Uý, Tiếp Vận, Quân Y, Quân Pháp và Quân Nhạc v.v...
Tháng 5 vừa qua, trong 3 bản danh sách chọn thăng cấp HQ Đại Tá của Phòng Tổng Quản Trị - nhân Viên ( U.S Navy Personnel Command ), có 13 HQ Trung Tá gốc Việt và một số vị gốc Á Châu khác (có thể họ Người Việt hoặc Việt gốc Hoa! ) được chọn thăng cấp HQ Đại Tá.
Theo Navy Officer Promotions, thì Sĩ Quan mang cấp HQ Trung Tá sau 3 năm, sẽ được chọn thăng cấp HQ Đại Tá. Họ sẽ được qua Hội Đồng thăng cấp {Boards} duyệt xét. Và 50% sẽ được chính thức thăng cấp HQ Đại Tá.
Danh sách 13 Sĩ Quan HQ Hoa Kỳ gốc Việt được chọn thăng cấp Đại Tá:
1- Le Ba Hung
2- Duong Ngan Huu
3- Do H Thuy
4- Tran Quoc Bao
5- Pham Tung Xuan
6- Thien Douglas
7- Doan William Ray II
8- Huynh thanh T
9- Lac Tri H
10- Nguyen Mark Minh Duy
11-Tran Jim T
12- Liebig Tina Tran
13- Duong Thanh X
Những HQ Trung Tá mang họ và tên Việt, Việt gốc Hoa:
1- CHIEN STANFIELD L
2- KIEM DOUGLAS PATRICK
3- LAU BACH JONATHAN BRONSON
http://vcsa.org/files/images/bod/NguyenMinhDuy.gif
HQ Trung Tá Y Sĩ Nguyen Mark Minh Duy (Hình của

VAW-116 CO
HQ Trung Tá Duong Ngan Huu {Navy photo}

HQ Trung Tá Duong Huu Ngan trao bằng
khen cho một HQ Đại Uý trong đơn vị {Navy photo}
XO's Photo
HQ Trung Ta John Nguyen {Navy photo}
Makin Island
HQ Trung Tá Y Sĩ Hoang N Tuan {Navy photo}
Lần chọn thăng cấp HQ Đại Tá năm nay - 2011, trong bản danh sách 13 HQ Trung tá gốc Việt được chọn đễ qua Hội
Đồng thăng cấp duyệt xét, đặc biệt có 7 vị là Line Officer. Hy vọng sẽ có 10 vị được thăng cấp HQ Đại Tá ! Như vậy số Sĩ Quan HQ Đại Tá gốc Việt sẽ lên đến 20 vị.
Với trên 200 Sĩ Quan HQ gốc Vịêt hiện nay, thì Người Việt mang cấp Phó Đề Đốc Lực Lượng Duyên Phòng và Hải Quân Hoa Kỳ chỉ còn là thời gian ngắn nữa mà thôi!.
Những Sĩ Quan cao cấp gốc Việt đang phục vụ và chiến đấu trong Lực lượng Hải Quân Hoa Kỳ hôm nay đã chứng minh được Tài năng và lòng dũng cảm của họ qua Phương vị Lảnh đạo - Chỉ huy. Sự thành công của họ cũng là niềm hãnh diện
của Người Việt Quốc Gia Hái Ngoại.
Viết theo: Navy Times, Association of the U.S Navy, Navy Officer Promotions & naval-rank-abbreviations.

.

__,_._,___
--
_____________________________________________________________

"Tuyệt vời của cuộc đời là sự khác biệt!" vì thế.nếu quý vị không muốn tiếp tục nhận, xin  báo http://us.mc1207.mail.yahoo.com/mc/compose?to=tuan.b.cao@gmail.com. Thành thật cám ơn.
Tuấn Bá Cao (Bắc Âu)
"Bạc lòng nhưng chẳng cam lòng
Mang theo nhục nước vào trong mộ phần" - HHC
Website:
http://www.canhthep.com/
http://www.hoiquanphidung.com/
http://www.radiodaploisongnui.org/
http://huyenthoai.org/nhac/HungCa.html
http://www.coinguon.us/