Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

TIN BUỒN

Fr: Biểu nguyễn*Thuyền Tôn*Kỳ văn Nguyễn
Chúng tôi vừa nhận được tin buồn :
Ông NGUYỄN XUÂN LỘC
cựu Đại Tá QLVNCH

Pháp danh Nhuận Phúc,
sinh ngày 20 tháng 7 năm 1932, tốt nghiệp Khóa 4 Thủ Đức 
Nguyên trưởng Phòng Nhì Sư Đoàn 1 Bộ Binh
Nguyên Tư Lệnh Cảnh Sát Vùng 1 Chiến Thuật
Cựu tù cải tạo tại trại Nam Hà và Hàm Tân Z30D,
đã từ trần tại Saigon lúc 1giờ 20 chiều Thứ Bảy 13 tháng 8 năm 2011 sau một thời gian lâm trọng bệnh. Hưởng thọ 80 tuổi.
                   funeral wreath 3
Chi tiết, xin liên lạc :
Ky Nguyen <vankyng2002@yahoo.com