Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

VIET NAM IN 3D

Fr: Ngoc Ai Dang* My Chan Bui
Mời Quí bạn xem phong cảnh Việt Nam.
Hình tự chuyển động 360 độ xoay quanh, có thể kéo hình lại gần (zoom in) bằng cách nhấn nút shift...

Click
http://www.vietnam720.com/Other-Parts-Tours.html
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Le-Loi-Street-HCMC-night-view.216.html
* Xin nhấn mũi tên vào dòng chữ cạnh tấm hình
Halong Bay
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Halong-Bay.14.html?f=1
Halong Bay
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Dau-Go-Cave-Halong-Bay.100.html?f=1
Dau Go Cave, Halong Bay
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Sung-Sot-Cave-Halong-Bay.99.html?f=1
Sung Sot Cave, Halong Bay

Hanoi
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Ngoc-Son-Temple-Hanoi-02.323.html?f=1
Ngoc Son Temple Hanoi 02
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Ngoc-Son-Temple-Hanoi.322.html?f=1
Ngoc Son Temple Hanoi
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Hoan-Kiem-District-02.321.html?f=1
Hoan Kiem District 02

http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Hoan-Kiem-District.320.html?f=1
Hoan Kiem District
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Ho-Chi-Minh-Stilt-House-Hanoi.70.html?f=1
Ho Chi Minh's Stilt House, Hanoi
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/69-Bar-Restaurant-Hanoi.43.html?f=1
69-Bar-Restaurant, Hanoi

http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Dao-Duy-Tu-Street-Hanoi.42.html?f=1
Dao Duy Tu Street, Hanoi
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Hang-Dau-Street-Hanoi.36.html?f=1
Hang Dau Street, Hanoi
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Hang-Luoc-Street-Hanoi.39.html?f=1
Hang Luoc Street, Hanoi

http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Hanoi-Backpackers-Hostel.40.html?f=1
Hanoi Backpackers Hostel
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Ho-Chi-Minh-Mausoleum-Complex.48.html?f=1
Ho Chi Minh Mausoleum Complex
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Ho-Chi-Minh-Museum-Hanoi.38.html?f=1
Ho Chi Minh Museum, Hanoi

http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Ho-Tay-Pagoda-Hanoi.50.html?f=1
Ho Tay Pagoda, Hanoi
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Hoan-Kim-Lake-Hanoi.41.html?f=1
Hoan Kim Lake, Hanoi
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Lam-cafe-Hanoi.37.html?f=1
Lam cafe, Hanoi

http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Lo-Su-Street-Hanoi.46.html?f=1
Lo Su Street, Hanoi
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/One-Pillar-Pagoda-Hanoi.49.html?f=1
One Pillar Pagoda, Hanoi
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/St-Joseph-Cathedral-Hanoi.47.html?f=1
St Joseph Cathedral, Hanoi

http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Temple-of-Literature.35.html?f=1
Temple of Literature
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Hoa-Lo-Prison-Museum.11.html?f=1
Hoa Lo Prison Museum
Hoi An
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Hoi-An-Japanese-Bridge-02.330.html?f=1
Hoi An Japanese Bridge 02
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Hoi-An-Japanese-Bridge.329.html?f=1
Hoi An Japanese Bridge
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Fujian-Assembly-Hall-Hoi-An.122.html?f=1
Fujian Assembly Hall, Hoi An

http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Folklore-Museum-Hoi-An.123.html?f=1
Folklore Museum, Hoi An
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Handicraft-Workshop-Hoi-An.121.html?f=1
Handicraft Workshop, Hoi An
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Hoi-An-Footbridge.120.html?f=1
Hoi An Footbridge

http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Le-Loi-Street-Hoi-An.119.html?f=1
Le Loi Street, Hoi An
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Tran-Phu-Street-Hoi-An.118.html?f=1
Tran Phu Street, Hoi An
Hue
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Emperor-Reading-Room-Hue.104.html?f=1
Emperor's Reading Room, Hue
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Flag-Tower-Hue.102.html?f=1
Flag Tower, Hue
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Royal-Theatre-Hue.105.html?f=1
Royal Theatre, Hue

http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Thai-Hoa-Palace-Hue.106.html?f=1
Thai Hoa Palace, Hue
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Thien-Mu-Pagoda-Hue.101.html?f=1
Thien Mu Pagoda, Hue
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/To-Mieu-Temple-Hue.103.html?f=1
To Mieu Temple, Hue

Mekong
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Nguyen-Trung-Truc-Temple.308.html?f=1
Nguyen Trung Truc Temple
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Phuong-Hong-Hotel-Rach-Gia.307.html?f=1
Phuong Hong Hotel Rach Gia
Mui Ne Phan Thiet
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Books-In-Vietnam.303.html?f=1
Books In Vietnam
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Phuoc-Thien-Pagoda.302.html?f=1
Phuoc Thien Pagoda
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Quang-Long-Hotel-Mui-Ne.301.html?f=1
Quang Long Hotel Mui Ne

http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Mui-Ne-Beach.300.html?f=1
Mui Ne Beach
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Phan-Thiet-Water-Tower.299.html?f=1
Phan Thiet Water Tower
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Ta-Cu-Mountain-02.298.html?f=1
Ta Cu Mountain 02

http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Ta-Cu-Mountain.297.html?f=1
Ta Cu Mountain
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Whale-Temple-02.296.html?f=1
Whale Temple 02
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Whale-Temple.295.html?f=1
Whale Temple

http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Mui-Ne-Fishing-Harbor.289.html?f=1
Mui Ne Fishing Harbor
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Po-Shanu-Cham-Towers-03.292.html?f=1
Po Shanu Cham Towers 03
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Po-Shanu-Cham-Towers-02.291.html?f=1
Po Shanu Cham Towers 02

http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Po-Shanu-Cham-Towers.290.html?f=1
Po Shanu Cham Towers
Nha Trang
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Hon-Chong-Promontory-Nha-Trang.108.html?f=1
Hon Chong Promontory, Nha Trang
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Nha-Trang-Beach.107.html?f=1
Nha Trang Beach
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Po-Nagar-Cham-Towers.109.html?f=1
Po Nagar Cham Towers

http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Long-Son-Pagoda.21.html?f=1
Long Son Pagoda
Phu Quoc
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Phu-Quoc-Resort.316.html?f=1
Phu Quoc Resort
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Dinh-Cau.314.html?f=1
Dinh Cau
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Phu-Quoc-Lighthouse.313.html?f=1
Phu Quoc Lighthouse

http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Long-Beach-Phu-Quoc-02.312.html?f=1
Long Beach Phu Quoc 02
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Long-Beach-Phu-Quoc.311.html?f=1
Long Beach Phu Quoc
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/My-Linh-Hotel-Phu-Quoc.310.html?f=1
My Linh Hotel Phu Quoc

http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Phu-Quoc-Duong-Dong-Bridge.309.html?f=1
Phu Quoc Duong Dong Bridge
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Phu-Quoc-Beach.306.html?f=1
Phu Quoc Beach
Sapa
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Sapa-Aerial-Vietnam.227.html?f=1
Sapa Aerial, Vietnam
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Sapa-Market.98.html?f=1
Sapa Market
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/30km-from-Sapa.89.html?f=1
30km from Sapa

http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Cat-Cat-Village-House-Sapa.92.html?f=1
Cat Cat Village House, Sapa
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Cat-Cat-Village-Waterfall-Sapa.93.html?f=1
Cat Cat Village Waterfall, Sapa
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Cat-Cat-Village-Sapa.90.html?f=1
Cat Cat Village, Sapa

http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Sapa-Church.96.html?f=1
Sapa Church
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Sapa-City-View.91.html?f=1
Sapa's City View
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Sin-Chai-Village-Sapa.95.html?f=1
Sin Chai Village, Sapa

http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Ta-Van-Village-Sapa.97.html?f=1
Ta Van Village, Sapa
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Tram-Ton-Pass-Sapa.94.html?f=1
Tram Ton Pass, Sapa
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/44km-from-Sapa.12.html?f=1
44km from Sapa
Town, Cat Ba
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Cat-Co-Watch-Tower.328.html?f=1
Cat Co Watch Tower
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Cat-Co-Beach-02.326.html?f=1
Cat Co Beach 02
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Cat-Co-Beach.325.html?f=1
Cat Co Beach

http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Cat-Co-Beach-Top-View.324.html?f=1
Cat Co Beach Top View
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Cat-Ba-Town.13.html?f=1
Cat Ba Town
Vietnam, Dalat
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Lang-Bian-Mountains-Dalat.117.html?f=1
Lang Bian Mountains, Dalat
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Dambri-Falls-Dalat.116.html?f=1
Dambri Falls, Dalat
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Love-Valley-Dalat.115.html?f=1
Love Valley, Dalat

http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Pongour-Waterfall-Dalat.114.html?f=1
Pongour Waterfall, Dalat
Vung Tau
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Vung-Tau-Beach.259.html?f=1
Vung Tau Beach
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Binh-An-Village-Lounge.263.html?f=1
Binh An Village, Lounge
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Binh-An-Village-Terrace.262.html?f=1
Binh An Village, Terrace

http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Binh-An-Village-Room.261.html?f=1
Binh An Village, Room
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Binh-An-Village-Pool.260.html?f=1
Binh An Village, Pool
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Lighthouse-1910-Vung-Tau.113.html?f=1
Lighthouse 1910, Vung Tau

http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Long-Hai-Beach-Vung-Tau.112.html?f=1
Long Hai Beach, Vung Tau
http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Long-Hai-Tower-Vung-Tau.110.html?f=1
Long Hai Tower, Vung Tau