Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

TIN BUỒN

Fr:KHANH CU *TUNG LUU
Nhận được tin buồn Thân Sinh cuả Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức Lưu Quí Tùng nguyên Hội trưởng CSV/SQ/TB/TĐ Houston & Vùng Phụ Cận  là:
Cụ ông LƯU VĂN QUẾ
Pháp Danh TỪ THANH
Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức Khóa 5, Trung Tá Công Binh QL/VN/CH.
đã từ trần vào lúc 7 giờ tối ngày 5 tháng 10 năm 2011 nhằm ngày Mùng Mười tháng Chín Năm Tân Mão.
Hưởng Thượng Thọ 89 tuổi.

                       FuneralWreath


Trước Sự đau buồn và mất mát lớn lao nầy tập thể Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Houston và Vùng Phụ Cận chia buồn cùng Anh Chị Cựu Sinh SQ/TB/TĐ Lưu Quí Tùng và toàn thể Đại Tang Quyến,
Nguyện Cầu Hương Linh Cụ ông Từ Thanh sớm về cõi Niết Bàn.
Các Niên trưởng, Đồng Môn, Niên Đệ Cựu Sinh Viên và Gia Đình: Thiếu Tướng Trang Sĩ Tấn, Hoàng Ngọc Đính, Huỳnh Văn Có, Trần Quang Minh, Chu Hải Son, Phạm Bá Hoa, ào Xuân khôi, Vũ ngọc Bang, Phan Đức Châu, Dương Phước Luyến, Đặng Xuân Ngô, Phạm Văn Chánh, Nguyễn Tịch, Đặng Diệu, Nguyễn Văn Hiền, nguyễn Văn Bộ, nguyễn Bửu Thoại, trần Quang Tích, Trần Quang Hoàng, Bửu Điền, Nguyễn Đình Vạn, trịnh Kim Duyên, Phan Quốc Hưng, Trương Can, Hà Nhật Tân, Tô Son, Phan Đình Cường,  Phan Thanh Hy, Văn Bình, Đoàn tâm Đồng, Đỗ Minh Đức, Trần bá Lang, Cù Minh Khánh, Lê Quang Ninh, ngô Quang San, Nguyễn Văn Gia Phong, Lưu Tô, Buì Ngọc Tuyền, Phạm Văn Nộ, Phan Huy Thanh,Vỏ trung Bình, Đỗ Như Chánh, Nguyển Mạnh Dạn, Đoàn Văn Khanh, Lê Đức Trạch, Trần Xuân Trường, Nguyễn Tấn Yên.

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
 
.