Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

TIẾNG OAN DẬY ĐẤT !

Hàng trăm dân oan kêu cứu Quốc hội

Courtesy blog Nguyễn Xuân Diện
Sáng nay 22 tháng 3, 2012 khoảng 100 người thuộc các huyện Văn Giang - Hưng Yên, xã Yên Vên (Gia Lâm, HN) đã kéo về trước Văn phòng tiếp dân của Quốc hội để kêu cứu

“Mục đích chúng tôi hỏi về ruộng nương của chúng tôi. Chúng tôi không bán thì trả ruộng lại cho chúng tôi. Chúng tôi đi 7 năm rồi mà chưa ai giải quyết cho chúng tôi cả. Họ tránh không ai tiếp chúng tôi cả.” (Một người dân đi khiếu kiện)
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/ecvited-farmers-gather-in-hanoi-03222012064254.html