Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

TIN KHÔNG VUI

Fr: Viet Do*Le trung Hien*Ha nhat Tien*Van Long Tran* Marie Tran*BMH* Nhom Tu Hai
                            
Ông Trần Văn Trung, cựu Trung Tướng QLVNCH,  nguyên Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị hiện lâm vào t́ình trạng hôn mê đã nhiều ngày, đang nằm nhà thương tại Paris, Pháp, t́ình trạng rất nguy kịch, tính mạng không biết ra sao.


Các cựu quân nhân phục vụ tại Tổng Cục CTCT trước đây đã thông báo cho nhau biết tin này và cách riêng xin quí chiến hữu công giáo thêm lời cầu nguyện cho vị cựu Chỉ Huy Trưởng đức độ,liêm chính, rất được kính trọng và quí mến.