Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

CUỘC ĐUA KHAI THÁC…HELIUM-3

Khi dầu mỏ cạn kiệt, nhân loại sẽ ra sao?
Câu trả lời : đã có Helium-3 !
Chỉ cần 200 tấn Helium-3 là đủ năng lượng cho thế giới dùng trong 1 năm.
 Tuy nhiên, muốn khai thác Helium-3, thì  phải lên mặt trăng.
Và, cuộc đua lên mặt trăng giữa các cường quốc đang bắt đầu.
-Helium-3 là gì ?

- Chúng ta cần có Helium-3 để làm gì?
-Tại sao phải lên tận cung Trăng để có được Helium-3?
Mời qúi bạn đọc bài viết dưới đây:
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_480.htm