Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

HAI ĐÀNG CS HOA -VIỆT

Các cơ quan tuyên huấn của hai đảng Cộng sản VN -TQ ký bản ghi nhớ hợp tác.

 Đoàn đại biểu Trung Quốc đã đến Việt Nam để tham dự Hội nghị liên đảng lần thứ 8 của đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Cộng sản Trung Quốc về những vấn đề lý luận. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam bày tỏ quan điểm rằng kết quả của diễn đàn chung sẽ góp phần củng cố kiến thức lý luận về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của cả hai nước.  .

 Ông Nguyễn Phú Trọng cũng thể hiện sự tin tưởng rằng hai nước sẽ vượt qua mọi khó khăn và thách thức để duy trì và phát triển quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác toàn diện vì lợi ích của hai dân tộc, đồng thời có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển của khu vực cũng như toàn thế giới
Người đứng đầu phái đoàn Trung Quốc lưu ý rằng đảng Cộng sản và Chính phủ Trung Quốc luôn luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược với Việt Nam. Mối quan hệ này tạo điều kiện củng cố vị trí của các đảng cầm quyền và giúp mỗi nước vững tin tiến lên phía trước trên con đường xây dựng CNXH, - ông Lưu Vân Sơn nhận định. Ông cũng lưu ý rằng Trung Quốc nhất quán ủng hộ giải quyết tất cả các vấn đề tồn tại trong quan hệ giữa hai quốc gia.
Trong cùng ngày tại Hà Nội đã diễn ra các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Trung Quốc và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là ông Đinh Thế Huynh Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam. Kết quả tham vấn là hai bên đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa các cơ quan tuyên huấn của đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Cộng sản Trung Quốc.


Nguồn tin :Tieng Noi Nuoc Nga 7/6/2012