Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

NHẮN TIN

Fr:Xuancuc Dinh*TuanbaCao
                                          Xin phổ biến rộng rãi
THÔNG BÁO
Chúng tôi có tìm thấy một hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại chiến trường Chi Khu Kiến Đức, thuộc tỉnh Daklak (cũ) có Thẻ Bài ghi rõ:
Họ Tên là Nguyễn An Khang
Số Quân là 681144681
Loại Máu B.RH

Vậy, nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh  nói trên xin vui lòng liên lạc Đ.T 0903698807 (gặp Long) hoặc 0903716345 (gặp Nhung) để nhận lại Hài Cốt.