Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

TÀU VŨ TRỤ SPACE X

Tàu vũ trụ tư nhân đầu tiên đã hoàn thành sứ mạng lịch sử

Để khôi phục lại các chuyến bay vào vũ trụ sau khi chấm dứt chương trình tàu con thoi, NASA đả ký hợp đồng với công ty tư nhân SpaceX để sản xuất tàu vũ trụ mà sứ mạng trước mắt là vận chuyển hàng hoá lên trạm không gian quốc tế ISS

Vào cuối tháng năm vừa qua, tàu vũ trụ không người lái Dragon của công ty Space X đã hoàn tất chuyến bay vận chuyển hành hóa đầu tiên, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển tàu vũ trụ mới của Hoa kỳ
Mời quý vị xem bài tưởng thuật về chuyến bay lich sử đầu tiên của tầu vũ trụ tư nhân Dragon
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_476.htm