Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

THĂM CHIẾN HỮU LÝ TỐNG

Fr: BMH
1. Video clip- Thăm CH Lý Tống tại nhà tù Main Jail ngày 1 tháng 6, 2012
2. Kính mời quý vị ký tên ủng hộ anh Lý Tống và trình bày lên tòa án quận hạt Santa Clara rằng dù chúng ta bị bức bách phải bỏ nước ra đi, Việt cộng vẫn liên tục gởi cán bộ, đảng viên, ca sĩ... truy đuổi, khủng bố, gây chia rẽ cộng đồng chúng ta. Vì thế hành động của anh Lý Tống chỉ là một phản kháng có tính cách tự vệ.

Thư ủng hộ do nhóm Vietlist biên soạn và sẽ được các hội đoàn tại San Jose chuyển tới tòa án quận hạt Santa Clara. Quý vị chỉ cần điền tên họ, thành phố, quốc gia. Quý vị không bị đòi hỏi phải cho địa chỉ, phone, email hay bất cứ chi tiết cá nhân nào khác.
http://vietlist.us/SUB_Petition/LyTong.php