Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

VÉN MÀN BÍ MẬT CỦA SỰ TRƯỜNG SINH

Các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện và tìm cách điều khiển gen lão hóa ở người

Các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện và tìm cách điều khiển gen lão hóa ở người
Photo: SXC.hu
Nhóm các nhà khoa học từ Đại học Osaka phát hiện thấy một trong các protein của hệ thống bổ thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự lão hóa ở người. Họ cũng tìm ra khả năng tác động đến protein này, hầu như ngăn chặn quá trình lão hóa.
Các nhà khoa học Nhật Bản rút ra kết luận rằng, protein C1q chịu trách nhiệm về lão hóa của tế bào người. Trước đây, người ta tin rằng, giống như các protein khác của hệ thống bổ thể, C1q có nhiệm vụ bảo vệ cơ thể trước tác nhân từ bên ngoài và hình thành hệ miễn dịch ở con người. Bản thân hệ thống bổ thể là tập hợp các protein phức tạp, luôn hiện diện trong máu người. Các chuyên gia Đại học Osaka đã tác động tới protein C1q làm cho quá trình lão hóa gần như hoàn toàn dừng lại. Nói cách khác, họ đang tiến gần tới việc khám phá bí mật của sự trường sinh.
Tieng Noi Nuoc Nga      9.06.2012, 17:46