Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

CHẾ TẠO BỘ PHẬN NHÂN TẠO CHO CON NGƯỜI

Việc chế tạo các bộ phận nhân tạo để thay thế các bộ phận bị tổn thương cùa con người là một thách thức lớn đối với các nhà khoa học.

Nhưng nhờ vào sự phát hiện mới về tế bào gốc (stem cells) và quá trình tự phát triển của các tế bào sống trong cơ thể mà ngày nay khoa học đã tiến gần hơn đến việc tạo ra những bộ phận thay thế có chất lượng cao và đặc biệt giống y hệt các bộ phận sống của con người.

Dưới đây là hai bài viết về những kết quả nghiên cứu mới đây vể việc tạo xượng từ mỡ người và tạo mô tim từ tế bào da .
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_167.htm
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_166.htm