Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

TIN BUỒN

Fr: Nguyen manh Đinh
Ông TRẦN HỮU ĐỘ
nguyên Đại Tá Cục phó An Ninh Quân Đội VNCH
đã từ trần ngày 15-7-2012 vào lúc 5:09 sáng
nhằm ngày 27/5 Nhâm Thìn  tại San José California.
Hưởng thọ 86 tuổi .
Tang lễ tai Nhà Quàn LIMA MORTUARY
48800 Warm Springs Blvd. Fremont,CA 94539. Tel:(408)263-2868
    -Lễ phát tang:Thứ ba 24 tháng 7,2012 từ 9:00AM-11:00AM
   -Thăm viếng :Thứ ba 24 tháng 7,2012 từ 2:00PM-11:00 PM
   -Tang lễ :Thứ tư 25 tháng 7,2012 từ 9:00AM-11AM
                               Funeral wreath thanh kinh

cao pho tran hưu Do