Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

ĐÍNH CHÍNH

KHG Dương Nguyệt Ánh Không Phải Là Tác Giả Bài "Chồng Tôi" Kính thưa quý vị,  Gần đây có một bài viết tựa là "Chồng Tôi"  ký tên Dương Nguyệt Ánh hoặc Dương Ngọc Ánh đang được loan truyền rộng rãi qua Internet.  Có nhiều bản còn kèm cả hình của tôi nữa. Tôi, Dương Nguyệt Ánh, xin khẳng định KHÔNG phải là tác giả của bài này. Gia đình chúng tôi cảm ơn sự hỏi han và thông cảm của bằng hữu gần xa.
Kính nhờ quý vị chuyển lời cải chính này đến thân hữu khác. 
Xin cảm ơn rất nhiều.
Trân trọng,
 Dương Nguyệt Ánh