Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

TÌM THÂN NHÂN MẤT TÍCH

Fr: Hoa Ngoc*Sinh vien Co vang*An Do   Kính Ban Tìm Mộ,   Tôi tên Võ Thị Lộc có người thân bị đi cải tạo vượt trại mất tích gần cuối năm 76 đến giờ.-Trần Kê Lý trung úy Hải Quân thuộc đơn vị Hải Đội 4 Duyên Phòng, khóa 26 Võ Bị Đà Lạt.-Nguyễn Thanh Hồng trung úy Hải Quân thuộc Hải Đội 4 Duyên Phòng.- Trung Úy Trường Không Quân không biết ở Phi Trường nào. 


  Ba người này ở chung toán với nhau vượt trại cải tạo ở Kinh Tám Ngàn Rạch Giá cùng mười mấy người nữa vào ngày 19/11/1976 mất tích đến bây giờ gia đình không có tin tức. Rất mong các anh chị trong văn phòng liên lạc tìm mộ giúp gia đình chúng tôi được tin của những người này, gia đình thành thật mang ơn quý anh chị rất nhiều. Chúc anh chị và gia đình vạn sự lành.   
Kính chào quý anh chị.
Xin Lien Lac E mail:loc le <locthuyct99@yahoo.com>