Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

GIÀ TRẺ CƯỜI CHÚT CHƠI 2

 ong ba chau don o cua ong ba chau 3
Pictures : Yahoo
************************
A RIDDLE
riddle riddle 2
Cái gì đen và trắng và được đọc khắp nơi?
Là tờ báo      
                                  


What am I ?  ( Tôi là cái gì ? con gì?)
I have two small a hill hills
Tôi có  hai cái đồi nhỏ
on my back back 2 back ,four thin
trên   lưng (tôi) bốn cái
leg legs  and one long neckneck. 
chân  gầy  và một cái cổ dài.
For a long time  I can
Trong một thời gian dài , tôi có thể
neither  to eat 2 eat nor to drink 2 drink.
không ăn không uống.


to travel
I  am good for travelling
 Tôi  tốt (thích hợp) cho việc  du  hành
        desert
 through deserts.  
   qua các bãi sa mạcWhat am I ?
Tôi là con gì?

a camel a camel 2
I am a camel
Tôi là con lạc đà