Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

VIÊM NÃO-MÀNG NÃO DO AMIP ĂN NÃO NGUỜI

Bệnh viêm não-màng não do amip ăn não người
Trong một vài tuần nay, tại Việt Nam dân chúng lo ngại về bệnh viêm não-màng não do amip ăn não người gây ra .
Đây là một chứng bệnh hiếm thấy nhưng có tỉ lệ tữ vong rất cao, ai mắc phải khó mà thoát khỏi tay tử thần.


  Bài dưới dây trình bày chi tiết về bệnh hiểm nghèo này, các triệu chứng và cách phòng ngừa. http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_458.htm