Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

CẢNH BÁO CỦA CẢNH SÁT

Fr: NgkBao*Kim tram Ho* Quynh Uyen (26.10.2012) Hiện nay, tại nhiều cây xăng, bãi đậu xe v.v. ở nhiều nơi khác nhau được phân phát miễn phí đồ treo trên chì khóa, các vật trang trí nhỏ cho xe hơi v.v. Xin đừng nhận những những vật này!!! Bên trong chúng có gắn chip. Nhờ đó những tên côn đồ có thể theo dõi Quý Vị đến tận nhà, và có thể biết khi nào Quý Vị không có ở nhà. Khi Quý Vị vắng mặt chúng sẽ nhân cơ hội để cạy cửa vào nhà! Theo sự trình bày của cảnh sát thì hành vi này là của các côn đồ đến từ Roumanie. Đây là một thể loại côn đồ mới. Và cảnh sát Hòa Lan cũng đã cảnh báo tất cả công dân của họ! Xin Quý Vị cũng thông báo cho bạn bè và người quen về thông tin này!