Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

LỄ TƯỞNG NIỆM CÁC TỬ SĨ QLVNCH TẠI PHÁP LẦN XI

Fr : Do Viet
     Lễ tưởng niệm tai Carré Militaire -Nghiã trang Nogent sur Marne CARRE MILITAIRE                               

02-11-2012 Lễ tưởng niệm lần thứ mười một các Chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì Tổ Quốc (1950-1975). Buổi lễ được tổ chức tại Carré Militaire trong Nghĩa trang Nogent-sur-Marne và do Ông Thị Trưởng Nogent sur Marne chủ tọa với sự tham dự của trung tướng Guy Simon, đại tá Trần đình Vỵ, đại tá Hoàng cơ Lân....và nhiều hội đoàn bạn cùng các nhân sĩ đến từ Bỉ, Na Uy, Canada v.v....,
Phần 2 lễ tưởng niệm hàng năm các quân nhân Việt, Miên, Lào của quân đội Pháp

Hình ảnh https://plus.google.com/photos/111286574695639497663/albums/5806287758777659041?authkey=CJzAsJ_YwNTsbQ&banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/111286574695639497663/albums/5806287758777659041?authkey=CJzAsJ_YwNTsbQ&banner=pwa&gpsrc=pwrd1