Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

THINH NGUYỆN THƯ BẢO VỆ TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VNCH

Fr: Nguyen Pho

Ủy Ban Bảo Vệ Tượng Đài Texas:

Cần 10,000 chữ ký cho thỉnh nguyện thư gửi Thống Đốc Texas Rick Perry yêu cầu can thiệp để Tượng Đài Vinh Danh Cuộc Chiến Việt Nam được xây dựng theo mẫu nguyên thủy.

tuong dai exas 2
Từ trái :Luật sư Chris Pham, ứng cử viên Hội Đồng thành phố Garden Grove, Ứng cửviên Phát Bùi,  Cựu Đại tá Glacier, nha sĩ Chu Văn Cương, Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch Cộng đồng Người Việt Nam California, Ls. Trần Sơn Hà, phó chủ tịch công đồng Người Việt Nam California.
                          (Ảnh của Lý Kiến Trúc)

  Chỉ cần vài phút , những người cùng chiến tuyến ,yêu thượng người chiến binh VNCH , có thể góp phần xây dựng một hình tượng ghi dấu bao hy sinh xương máu cho chính nghĩa Quốc Gia.
Rất mong các chiến hữu , Quân-Dân-Cán-Chính Việt-Nam Cộng-Hòa tích cực ủng hộ , vận động gia đình, anh chị em, con cháu có email , các bạn hữu , Mỹ Việt khắp mọi nơi . . . ký tên vào petition sau đây để duy trì tượng người chiến sĩ VNCH trên tượng đài này.
www.ipetitions.com/petition/keep-the-original-design/

Tài liệu tham khảo : 

http://vietvungvinh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2307:can-10-ngan-chu-ky-truoc-khi-gap-thong-doc-perry-&catid=55:vietnam-hai-ngoai&Itemid=76