Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

TÌM MỘ THÂN NHÂN

Fr: Hưu Dinh Nguyen* DienNguyen
Kính thưa Quý Ông,
    Tôi tên Nguyễn Đức Diện hiện cư ngụ tại TP Wylie,Texas xin quý Ông giúp đỡ tìm mộ của người anh ruột với những chi tiết
như sau:
Người anh có tên là Nguyễn Đức Thường.
Nguyên trước đây,năm 1968 anh là toán viên toán ROMEO23, STRATA 119 thuộc lực lượng Biệt Kích đóng quân ở Sơn Trà

Đà Nẵng.

Toán ROMEO 23,STATA 119 gồm có:
  - Ông Mai Văn Tuấn,Toán Truởng.
  - Ông Nguyễn Đoàn,Toán Phó.
  - Ông Hoàng Quyền Non,người Hoa toán viên.
  - Ông Nguyễn Đức Thường,toán viên ( truyền tin PRC 74 )
  - Ông Nguyễn Hoàng Anh,toán viên (truyền tin PRC 25 )
Vào khoảng ngày 10/02/1969 lần nhảy toán thứ 3 này tại tỉnh Quảng Bình,miền Bắc Việt Nam.Theo lời anh Nguyễn Hoàng Anh,toán viên cùng toán ROMEO 23 hiện còn sống tại Việt Nam thì
Anh Nguyễn Đức Thường đã bị bắn chết trên không lúc nhảy dù. Lúc đó,mọi người trong toán mất liên lạc và anh Nguyễn Hoàng Anh đã bị bắt sau 05 ngày tức ngày 15/02/1969.
Trên đây là một số thông tin được biết. Xin quý ông giúp đỡ.
Nếu có tin xin liên lạc email :  josephdnguyen@hotmail.cơm và
phone số 972-429-5659.
Xin ghi nhận nơi lòng chân thành biết ơn sâu xa của tôi và toàn thể gia đình tôi.
Trân trọng kính chào.

Diện Nguyễn