Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

TIN BUỒN

Fr: Diem Chi*Linda77snow
TRƯƠNG PHÁT
Nhũ danh CAO THỊ NHUNG
Pháp danh: Tâm Lộc
Cựu Xướng Ngôn Viên ( SONG HẠNH ) đài VOA và Đài Phát Thanh SàiGòn.
Vừa mãn phần lúc 17 giờ 30 ngày thứ tư 07-11-2012 ( nhằm 24 tháng 9 âm lịch, năm Nhâm Thìn ) tại SàiGòn, Việt Nam.
Hưởng thọ 73 tuổi

                        Funeral wreath thanh kinh_thumb[1]


Chương trình tang lễ sẽ được cử hành như sau:
Tại VIỆT NAM:
Linh cữu quàn tại chùa Vĩnh Nghiêm .ĐT: 8.483153
Lễ viếng từ 9 giờ ngày 08-11- 2012 đến ngày 09-11-2012
Lễ truy điệu lúc 10 giờ ngày 09-11- 2012 và hỏa thiêu sau đó.
Tại HOA KỲ:
Lễ phát tang sẽ được tổ chức tại chùa Gíac Hoàng
5401 16th st NW, Washington DC
ĐT:( 202 ) 829- 2423
vào lúc 11 giờ ngày thứ bảy 10 tháng 11 năm 2012.

          TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
Chồng : TRƯƠNG PHÁT, Việt Nam
Trưởng Nữ: Trương Cao Đoan Thư, chồng và con ( Pennsylvania )
Trưởng Nam: Trương Cao Đạt, vợ và các con ( Florida )
Thứ Nữ : Trương Cao Đoan Khanh, chồng và các con ( Pennsylvania )
Thứ Nam: Trương Cao Quang, vợ và con ( Maryland )
CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP BÁO TANG-  XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

Liên lạc tang gia:
Đoan Thư ( 717 ) 507- 4788
Huỳnh Văn Của  ( 717 ) 507-4783