Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

TIN BUỒN

Fr: Viet hai Tran
Mục Sư Trần Văn  Oan
( tức John Tranberg)
Cựu Sĩ Quan Không Quân QLVNCH

đã từ trần vào đêm 20 tháng 2, 2014 tại Song Thành (Twin Cities), tiểu bang Minnesota.
Hưởng thọ 76 tuổi
                                            funeral wreath

               CÁO PHÓ
Chúng tôi xin thông báo cùng tất cả thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần đuợc biết Chồng, Cha và Ông của chúng tôi là:
         Mục Sư Trần Văn  Oan
              (tức John Tranberg)
Cựu Sĩ Quan Không Quân QLVNCH
đã về với Chúa vào đêm 20 tháng 2, 2014 tại Song Thành (Twin Cities), tiểu bang Minnesota.
Hưởng thọ 76 tuổi
Trong niềm luyến thương và sự ra đi đột ngột của Mục Sự, gia đình chúng tôi xin vắn tắt loan tin này.
Chi tiết về ngày giờ của lịch trình tang lễ và nơi cử hành tang lễ như sau:
Thời gian thăm viếng: 10:00 AM- 12:45PM
Lễ thăm viếng vào Thứ 7, tháng 3 ngày 1 tây
Service will be on Saturday, March 1st từ 1:00 - 3:00 PM.
Thánh lễ và lễ hỏa táng sẽ được cử hành tại:
The chapel of Willwerscheid Funeral Home (*), tọa lạc tại:
1167 Grand Avenue,
St. Paul, MN 55105

(*: Xin lấy hướng Tây Bắc Grand Ave. và Dunlap Ave., và hướng Đông Ayd Mill Road, thành phố St. Paul.)
Cáo phó này thay thế cho thiệp tang.
Bà quả phụ Trần Văn Oan và các con
Trưởng nữ: Bích (Stephanie Waite) và gia đình
Thứ nữ: Trinh Tranberg và gia đình
Thứ nữ: Huyền Tranberg, Tim và các con.

Tang gia đồng khấp báo.
            
                                *****
                    PHÂN ƯU
Được tin buồn một nhân sĩ với tấm lòng yêu nước:
            Mục Sư Trần Văn  Oan  
           (tức John Tranberg)
Cựu Sĩ Quan Không Quân QLVNCH
đã vĩnh viễn ra đi vào đêm 20 tháng 2, 2014 tại Song Thành (Twin Cities), tiểu bang Minnesota.
Hưởng thọ 76 tuổi
Xin thành thật phân ưu cùng Bà quả phụ Trần Văn Oan và các con cháu, cùng toàn thể tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Mục Sư Trần Văn Oan sớm an nghỉ ở cõi vĩnh hằng.
Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, Anh Bằng, Lê Văn Khoa, Cung Trầm Tưởng, Nguyễn Hạnh Nhơn, Lê Dinh, Phạm Đình Long, Chu Bá Yến, Nguyễn Văn Thành, Nam Lộc, Phạm Đình Khuông, Phan Đình Minh, Bùi Ngọc Tuấn, Bùi Thế Phát, Chinh Nguyên, Võ Thạnh Văn, Lê Ngọc Hà, Quỳnh Giao, Bùi Mạnh Hùng, Mạc Phương Đình, Lý Tòng Tôn, Cao Minh Hưng, Trần Mạnh Chi, Nguyễn Quang Trung, Cao Thái Hải, Phạm Thanh Khâm, Lê Bình, Trần Việt Hải, Từ Cánh Đồng Mây, Nhóm Tân Văn Nghệ Thuật - Neo Litterea Artis, và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ.
       Đồng Thành Kính Phân Ưu