Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

TIN TỨC CAO NIÊN

Bản tin ngày 2 tháng 3 năm 2014
*Chuyển hoá (metabolism) là từ ngữ d ùng để miêu tả tất cả các phản ứng hóa học can dự vào việc duy trì sự sống của các tế bào và các bộ phận trong cơ thể. 

Chuyễn hoá có liên hệ mật thiết với dinh dưỡng như trình bày trong bài dưới đây
http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_375.htm
*Té ngã là mối quan tâm hàng đầu đối với các cao niên chúng ta:
http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_341.htm
Thuốc men là một trong số các nguyên nhân té ngã. Nghiên cứu dưới đây cho thấy thuốc trị cao huyết áp có thể gây rủi ro té ngã nghiêm trọng và trước khi uống ch úng ta cần bàn thảo kỹ với bác sĩ
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_264.htm