Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

BIỂU TÌNH CHỐNG ĐẠI SỨ TRUNG CỘNG

Fr: Kim Oanh P
Little Sàigòn ngày 20 tháng 5 năm 2014
THÔNG BÁO BIỂU TÌNH
Chống Đại Sứ Trung Cộng
Kính gởi toàn thể đồng hương,
Tiếp theo Thông Báo ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, dự định sẽ tổ chức biểu tình tại Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng tại Los Angeles vào ngày 23 tháng 5 tới.
Nhưng đến nay, chúng tôi được biết, Đại Sứ Trung Cộng tại Hoa Kỳ, tên Cui Tiankai, sẽ đến tham dự lễ tại Thư Viện Richard Nixon thuộc thành phố Yorba Linda vào trưa ngày 27 tháng 5 năm 2014.
Để tiết kiệm nhân, tài lực trong công tác chống Tàu Cộng và Việt Cộng đang thực hiện lâu nay, sau khi tham khảo những thành viên khác của Ủy Ban, chúng tôi xin thông báo:
- Hoản cuộc biểu tình tại Tòa Tổng Lãnh Sự Trung cộng tại Los Angeles dự trù vào ngày 23 tháng 5 tới. Sẽ tiếp tục thực hiện trong những thời gian sau này.
- Dồn mọi nỗ lực cũng như phương tiện để tổ chức cuộc biểu tình trực diện với tên Đại Sứ Trung Cộng vào ngày 27 tháng 5 tại thành phố Yorba Linda như đã nêu trên, tại địa chỉ: 18001 Yorba Linda Blvd Yorba Linda CA 92886.
Xin đồng hương muốn tham dự hãy có mặt tại trụ sở Cộng Đồng, số 14550 Magnolia St # 203, thành phố Westminster CA 92683 trước 10:00AM ngày 27 tháng 5 năm 2014.
Xin ghi danh để Ban Tổ Chức chuẩn bị phương tiện được đầy đủ, với các số phone:
- Phan Kỳ Nhơn : (714)854.4584 & Trần Vệ : (310)800.5202
Trân trọng
TM. Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai
PHAN KỲ NHƠN