Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

OPERA THE TALE OF THI KINH ( QUAN ÂM THI KÌNH )

Fr: SontheNguyen*Lan Huong*Anna Nguyen
Trân trọng mời Quí bạn thưởng thức vở Opera
“The Tale of Thị Kính/ Quan Âm Thị Kính”
của soạn giả Phan Quang Phục,
trình diễn tại Musical Art Center, Jacob School of Music, Indiana University, Bloomington, Indiana.

Biên soạn rất công phu, ngôn từ rất ý nghĩa. Phim dài 2 tiếng 29 phút, xứng đáng thì giờ xem.
http://music.indiana.edu/iumusiclive/streaming/