Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

ĐỖ THỊ MINH HẠNH : NGƯỜI CON GÁI BẤT KHUẤT

Fr: Kim Oanh P
Viết tặng em 
           Đỗ Thị Minh Hạnh
                Uyển Thi ( Danlambao)
minh hanh
 Loài hoa đẹp ít hương thơm ngào ngạt
Chim nhiều màu thì tiếng hót không hay
Chỉ riêng em người con gái tù đầy
Người đã đẹp hồn thơ ngây trăng sáng


Đỗ Thị Minh Hạnh, bốn năm ngục vắng
Nhưng hồn em tranh đấu chẳng cúi đầu
Máu Triệu Trưng nào khuất phục giặc Tàu

Thân đào liễu nhưng đương đầu cộng sản

Từ thủa bé em vốn người trong sáng
Thương dân nghèo em quyết chẳng ngồi yên
Ngược miền nam ra bắc đến tây nguyên
Đồng thành lập liên đoàn lao động Việt


Minh Hạnh hỡi em nào đâu hay biết
Bọn c
ng nô nó theo chệt lâu rồi
Đảng buôn dân bán nước diệt giống nòi
Chúng muốn biến Việt Nam thành Tây Tạng


Nếu tất cả chúng ta không lên tiếng
Đất nước này sẽ biến Hán ngày mai
Nên thân em thà chấp nhận tù đầy
Không chấp nhận dân tộc này thành hán


Em đã thổi bùng lên ngọn lửa sáng
Tuổi trẻ ơi hãy can đảm lên đường
Hãy đồng lòng đánh đuổi bọn bất lương
Dẹp cộng sản khỏi quê hương nước Việt


Uyển Thi  (danlambao)