Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Băng tuyết vùng Bắc Cực tan chảy

Nhiều hệ quả khó tính trước


Photo: RIA Novosti

Theo Tiếng Nói Nưóc Nga 16.12.2011Băng đá vĩnh cửu vùng Bắc Cực tan chảy quá nhanh.
20 năm nữa ở vùng biển phương Bắc sẽ không có lớp băng vào mùa hè. Đến năm 2060, lớp băng sẽ tan hết ở vùng Bắc Cực. Hiện tượng này làm thay đổi điều kiện khai thác thềm lục địa có nhiều dự trữ dầu mỏ và các tài nguyên thiên nhiên khác .

Đang mở ra những triển vọng lớn cho các công ty khai thác các mỏ dầu khi, với những điều kiện :
-nguy cơ dầu loang dưới lớp băng trong trường hợp sự cố kỷ thuật sẽ giảm hẳn
- tiết kiệm những kinh phí cho các đề án xây dựng các tàu phá băng và tàu chở dầu trong điều kiện băng đá phức tạp.
Tuy nhiên, hiện tượng băng đá tan chảy nhanh cũng gây ra những vấn đề mới như:
-mực nước biển ở vùng đại dương thế giới sẽ dâng cao, làm thay đổi các dòng hải lưu (1)
-mỗi năm lãnh thổ Nga đều giảm gần 30 km vuông .một vùng lớn trên lãnh thổ Nga có thể biến thành vũng lầy. Trong điều kiện như vậy khó có thể tổ chức sinh hoạt bình thương và hoạt động kinh doanh. Chắc chắn là sẽ phải cấp kinh phí lớn  cho hoạt động cải tạo đất bùn lầy.
Châu Âu có thể trở thành lục địa không thuận tiện cho sự sống và mọi người sẽ phải di chuyển đến vùng Bắc Cực
                              ----

(1) Nước biển dâng cao …nhiều đào trong quần đảo Trường sa
có thể sẽ bị chỉm nghỉm dưới đại dương. Chi phí khai thác dầu khí sẻ đắt hơn so với trên Bắc cữc 
DAO TRUONG SA 1
Vấn đề tranh chấp Biẻn Đông bắt đầu hạ nhiệt.
 Luoi bo cua TQ o bien dong