Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

TÌM BẠN CŨ

Fr: Xuan cuc Dinh* Trinh Huynh *Huu Dinh Nguyen*Quang dang Thai 
 Chúng tôi muốn tìm người bạn thân là  :
 Anh Nguyễn thiệu Huy 
 người Nhatrang , sanh 1942 .
* Tiểu học : học ở College francais de Nhatrang
* Du học Mỹ năm 1960 - học bỗng USOM
* Tốt nghiệp ngành Hàng hải dân sự ( Thuyền trưởng )

- Năm 1965 , đáng lý phải về nước làm việc nhưng chọn ở lại Mỹ
**là em ruột của các anh : Nguyễn thiệu Dung , Hưng , Di ..,
** có em gái tên Nguyễn thị Kim Anh ( hotesse de l'air Air VN ? )
- nhà trước 1975 ở đường Yersin Nhatrang , gần Cinema Minh Châu.
Quí vi nào biét tin tức về anh Huy,xin vui lòng liên lạc về :
           An Lê anle0816@yahoo.com
Vô cùng cảm tạ.