Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

TIN BUỒN

Vừa được tin :
  Ông NGUYỄN VĂN THÚY
cựu Trung tá QLVNCH (Truyền tin & CTCT)
    tức nhà văn Kỳ văn Nguyên
Giải nhất  Văn chương  Toàn quốc  1958  với tác phẩm "Tìm về Sinh lộ"
đã qua đời tối chủ nhật 11 tháng 3 năm 2012 tại Santa Ana . Hưởng thọ  91 tuổi .
                            funeral wreath 3

Trong khi chờ đợi cáo phó của gia đinh,xin liên lạc về : ToanNguyen<ttnguyen_21@hotmail.com>