Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

TIN TỨC CAO NIÊN

    Điểm tin cuối tuần 07/6/2013      1-Phải chăng con người sắp có thể điều khiển rô-bốt bằng ý nghĩ? http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_538.htm 2-Công nghệ in ba chiều 3D ngày một phát triển mạnh http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_537.htm 3-Đi bộ chưa hẳn đả tốt cho các vị cao niên http://tintuccaonien.com/docs/docs_5/5_1_101.htm 4-Những thực phẩm giúp giải độc cơ thể http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_331.htm   5- Dich bệnh viêm gan A do hổn hợp trái mộng đông lạnh. Nhân dịp này tim hiểu vể các  loại viêm gan http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_384.htm 6-Tuyển tập nhửng truyện đọc (audio) http://tintuccaonien.com/docs/docs_10/10_6_36.htm 7-Tài nghệ tuyệt vời của nhạc trưởng 7 tuổi http://www.youtube.com/watch_popup?v=BNNFtlF9CDE