Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

CƯỜI CHÚT CHƠI

Fr: Minh Nguyen
Gạch Bát Tràng
  Một thương gia Mỹ tới thăm xưởng gạch Bát Tràng Hà Nội. Ông ta săm soi các hòn gạch một lúc rồi hỏi:
- Các ông sản xuất được nhiều gạch tốt thế này, chắc mai kia thế nào cũng xây nhà to lắm?

Chủ nhiệm sản xuất đáp:
- Không, thưa ngài. Chúng tôi gởi sang giúp Cuba.
- Thế chắc Cuba gởi đường sang biếu các ông?
- Không Cuba gởi đường sang giúp Bắc Triều Tiên.
- Rồi Bắc Triều Tiên gởi nhân sâm sang biếu các ông?
- Không, Bắc Hàn gởi nhân sâm sang biếu Trung Quốc.
- Rồi Trung quốc gởi gạo sang cho các ông?
- Không. Trung quốc gởi đất sét sang cho chúng tôi làm gạch.

---
Visit  http://briteplace.com/chuyenvui/ for more than 1000 Vietnamese Jokes