Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

TIN BUỒN

Fr: Khanh Ngoc Bui 
Được tin buồn : 
Ông PHAN DUY DU 
Pháp danh Minh Long
Cựu SVSQTB khoá 1( Nam Định-Thủ Đức)
Cựu Đại tá QLVNCH ( Truyền Tin BTTM)
Sanh ngày 07-11-1922  mất ngày 28-06-2014
                              funeral wreath
Kính chuyển Quý Anh Chị Link sau đây để Quý Anh Chị biết Chi Tiết Tang Lễ, Tiểu Sử và Hình Ảnh của Anh Phan Duy Du, cùng cách thức gửi email Phân Ưu với gia đình tang quyến:
 Nguyễn Văn Nghiêm
***
NT Phan Duy Du - Cáo phó.jpg

Thân gửi quý anh chị ,
Tôi vừa nhận được tin buồn anh Nguyễn Huy Du đă qua đời ngày hôm qua.Xin forward email của cháu Liên con gái anh Du gửi tin tức tới cho tôi. Hiện giờ gia đình dương lo và sắp xếp việc tổ chức tang lễ .Khi nào có chị tiết rõ ràng tôi sẽ thông báo cho các anh chị biết.Như thường lệ khóa 1NDTD vùng này chúng ta sẽ có một vòng hoa phúng điếu và đăng báo phân ưu.Nếu được chúng ta cùng đi phân ưu phúng điếu cùng ngày giờ thì tốt hơn.
Có một vài anh chị không có email như anh Đồng Văn Khuyên, Đào Quang Hiển,Châu Văn Tiên,Nguyễn Văn Hạnh , Nguyễn Văn Thành va co ai o xa ma toi khong co email nhu anh Tu Duong,Tran Ba Co Van ....Van nên nhờ các anh chị thông báo giúp vì mấy hôm nay tôi không được khỏe.
Trân trọng thông báo.
HNL


****
Thua cac bac,
 Rat dau buon xin duoc bao tin cung cac bac: bo chau la ong Phan Duy Du Dai Ta QLVNCH (Truyen Tin/ khoa I Nam Dinh), phap danh Minh Long da ta the ngay thu Bay ngay 28 thang 6 nam 2014 tai tu gia. Gia dinh dang chuan bi tang le va se co thong bao va cao pho ro rang . Trong thoi gian nay neu can lien he xin cac bac lien lac voi Bang Phan : 703-222-6796 , Lien Phan 571-237-1040 hoac chi Phan 571-212-9701.
 Chau xin thay mat ba chau va gia dinh cam on cac bac thuong yeu, tham hoi an can cung nhu dong vien ba chau trong nhung nam thang da qua cung nhu trong nhung ngay con lai tren doi. Gia dinh chau rat cam kich dieu nay.
Gia dinh chau xin kinh chuc cac bac va gia dinh duoc binh an, hanh phuc va may man.

Kinh thu,
 Lien Phan