Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Việt Nam: Trộm cắp lộng hành trong các bệnh viện

 Nguồn tin Thanh Niên 30/10/2011
trom cap benh vien Bệnh Viện  Nhân dân Gia Định     Ành Hà Minh .

Lợi dụng cảnh chen lấn ở những chỗ đông người trong bệnh viện (BV), hoặc sự lơ đễnh  của bệnh nhân  cùng thân nhân, bọn trộm cắp,móc túi, cướp giật, lừa đảo ra sức lộng hành với  những chiêu nghề rất tinh ma.Nếu về VN chơi,quí bạn nên đọc cho biết để thủ thân.
 
http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20111030/Trom-cap-long-hanh-trong-benh-vien.aspx