Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

SOS TU VIỆN THÁI HÀ !

*Bắt đầu từ 23h đêm 16/11/2011, giờ Hà Nội. Nhà cầm quyền Hà Nội đã bắt đầu chiến dịch xóa dấu tích Tu viện Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà

             TU VIEN THAI HA

Chiến dịch chiếm cướp đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
 http://www.nuvuongcongly.net/tin-tuc/soschiemdoattuvienthaiha/

** Chính Quyền Lại Bảo Kê Xúi Giục Quần Chúng Tấn Công Nhà Nguyện tại Con Cuông
*** Hãy đến Thái Hà mà xem !
Giáo dân Việt nam
Fr:Nguyen Minh*Johnny nguyen*Duyact

Bảng thông tin tình hình của Giáo xứ luôn được mọi người trong và ngoài công giáo quan tâm

Càng bị đàn áp và vu cáo, số giáo dân đến Thái Hà ngày càng tấp nập

Ký đơn kiến nghị để yêu cầu nhà cầm quyền thực thi đúng luật pháp

Những lời nguyện cầu của các giáo dân trước Đức MẹMuôn người như một, đoàn kết một lòng bảo vệ Thái Hà

Chưa bao giờ Thái Hà vững vàng trước thử thách như hôm nay