Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

CHUNG CƯ CHO NGƯỜI NGHÈO

XÂY CẤT BẰNG THÙNG CHỨA HÀNG
Vancouver: Trong tuần lễ tới, bắt đầu từ ngày 16 tháng Tư, hội đồng thành phố Vancouver sẽ thảo luận và biểu quyết về việc dùng những thùng chứa hàng chuyên chỡ trên tàu (shipping containers) để xây cất những nhà xã hội dành cho những phụ nữ nghèo ở phía Đông của thành phố.
alt
Nếu dự án được chấp thuận thì đây là lần đầu tiên mà những căn nhà làm bằng những thùng chứa hàng được xây cất ở Canada.Tổ chức từ thiện Atira Women’s Resource Society đã đưa ra dự thảo xây cất một chung cư có 12 đơn vị dành cho phụ nữ ở trên đường Alexander.
Căn chúng cư gồm 12 thùng chứa hàng cũ được dựng chồng lên nhau, thành một căn chúng cư có ba tầng. Mỗi chúng cư làm bằng thùng chứa hàng sẽ rộng  320 bộ Anh, có phòng tắm, nhà bếp và chỗ giặt quấn áo.
Kinh phí cho việc xây cất này lên đến 1.7 triệu dollars.( Thời Báo)