Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

TÌM BẠN CŨ

Fr: Hưu Dinh Nguyen*Nguyen Văn Hung
Tôi là Hùng trước ở pension Taberd. Tôi muốn tìm một người bạn tên là Phương, trước cũng trong pension Taberd.

 Có lần Bạn Phương đã gửi cả ảnh cho tôi mà tôi không nhận ra. Bây giờ giựt mình nhớ, thì lại lỡ DELETE mất thơ và ảnh của Bạn Phương đó. Không biết Bạn Phương có trong nhóm email này không ? Cám ơn Quý Bạn.
Dim,15.4.12
Nguyễn Văn Hùng

<hungvnguyen47@gmail.com>