Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

BẢO ĐẢM ĐỜI SỐNG TỰ LẬP CHO NGƯỜI CAO NIÊN

Bác sĩ lão khoa Paul Takahashi thuộc Viện Mayo, Rochester , Minn (Hoa kỳ) cho biết "Phần lớn người già đến bác sĩ muốn được sống tự lập càng lâu càng tốt . Họ đều muốn có một cuộc sống như những người khác, và đối với nhiều người điều này có nghĩa là sống trong chính ngôi nhà của họ.”
Theo bác sỉ Takahashi có hai điều thường cản trở bệnh nhân sống tự lập: đó là suy yếu trong vận động và sa sút trí tuệ. Nhưng ngày nay với nền kỹ thuật hiện đại các trở ngại trên có thể vượt qua nhờ vào các thiết bị và công cụ trợ giúp điện tử

Video dưới đây cho ta thấy viễn ảnh sinh hoạt “ vui vẻ” cũa một gia đình có người già nhờ vào những tiến bộ không ngừng của kỹ thuật
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=CQeHIBQMtRQ&feature=endscreen

Qua video này ta thấy ngày nay sự phối hợp giữa các kỹ thuật viễn thông, điện tử vả internet có nhiều tiềm năng cải thiện sự chăm sóc sức khỏe, duy trì đời sống tự lập và bảo đảm phẩm chất đời sống cho ngưởi cao tuổi
Giải quyết được khâu này sẽ giảm bớt gánh nặng cho hệ thống bảo hiễm sức khoẻ , nhất là trên diện chăm sóc dài hạn cho người già . Chinh vì thế vấn đề bảo đảm an toàn cho đời sống tự lập của người già đã và đang là một đề tài được nhiều nhà khảo cứu quan tâm tới, điển hình như trình bày trong các bài viết dưới đây
http://tuccaonien.com/docs/docs_7/7_2_62.htm
http://tintuccaonien.com/docs/docs_8/8_1_1.htm
http://tinttintuccaonien.com/docs/docs_8/8_1_9.htm http://tintuccaonien.com/docs/docs_8/8_1_10.htm http://tinuccaonien.com/docs/docs_7/7_2_2.htm


http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_2_24.htm
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_2_32.htm
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_2_14.htm
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_2_35.htm
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_2_50.htm
http://tintuccaonien.com/docs/docs_9/9_2_30.htm
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_2_74.htm
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_2_19.htm
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_2_22.htm
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_2_56.htm
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_2_7.htm
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_2_8.htm
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_2_29.htm
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_2_15.htm
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_12.htm
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_2_11.htm