Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

GHÉP VÕNG MẠC NHÂN TẠO

Các tiến bộ về công nghệ, di truyền học, sinh học và khoa học não bộ đang giúp mục tiêu trả lại ánh sáng cho người khiếm thị trở nên khả thi hơn.


Phương pháp phẫu thuật cấy võng mạc nhân tạo đã giúp những người khiếm thị tham gia thử nghiệm có thể phân biệt được các đồ vật khác nhau, nhận dạng những chữ cái có kích cỡ lớn
Bài đọc dưới đây miêu tả thành công mới đây về việc ghép võng mạc nhân tạo cho hai bệnh nhân tại Anh
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_152.htm