Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

ÚC VỚI NHỬNG SẢN PHẨM TỪ TRUNG QUỐC

Sản phẩm Úc : ‘mượn đầu heo New Zealand nấu cháo Trung Quốc’

clip_image002
Ông Hugh Gurney, Phát Ngôn viên của Tổ chức đại diện cho các nhà trồng tỉa Úc (AUSVG) nói nhiều nhãn hiệu mù mờ khác nhau có thể che dấu sự kiện các sản phẩm ghi là ‘làm tại New Zealand’ thực ra là phát xuất từ Trung Quốc.
Một sản phẩm đông lạnh nào đó có thể đã xuất phát từ Trung Quốc rồi được đưa tới New Zealand.
Tại đây, chúng được sơ chế, đóng gói ,được làm dông lạnh trở lại rồi gởi sang Úc mang theo nhãn hiệu ‘Làm tại New Zealand từ các nguyên liệu địa phương và nhập khẩu’.
 Như vậy những sản phẩm này thực ra được trồng trên những cánh đồng ở Trung Quốc theo những điều kiện không được cho phép tại Úc. “Việc làm ăn, buôn bán như vậy khiến người tiêu thụ hết sức dễ lầm lẫn. Vì vậy AUSVG cảm thấy đây là cách làm ăn có tính cách lừa đảo” Ông Gurney nói người tiêu thụ Úc có quyền có các luật lệ, quy định rõ ràng hơn về vấn đề nhãn hiệu./.
Nguồn:
http://www.radioaustralia.net.au/vietnamese/2013-02-20/s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-%C3%BAc-%E2%80%98m%C6%B0%E1%BB%A3n-%C4%91%E1%BA%A7u-heo-new-zealand-n%E1%BA%A5u-ch%C3%A1o-trung-qu%E1%BB%91c%E2%80%99/1091290