Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

CẢI LÃO HOÀN ĐỒNG

Thêm một bước tiến thực hiện ước mơ cải lão hoàn đồng
    Trong bài viết trước đây http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_223.htm chúng tôi đã giới thiệu kết quả đảo ngược tiến trình lão hóa mà các nhà khoa học đã đạt được khi chích hypothalamus  enzim telomerase vào chuôt già. Chi tiết về tác dụng đảo ngược tiến trình lão hóa của enzim này cũng đã được giáo sư Michio Kaku trình bày trong bài diễn giải sau đây  http://www.youtube.com/watch?v=DV3XjqW_xgU
Nay các nhà khoa học thuộc Trường Y khoa Albert Einstein thuộc Đại học Yeshiva mới phát hiện ra rằng chính bộ phận hypothalamus nằm sâu trong não giữ vai trò then chốt trong sự lão hóa qua ảnh hưởng của nó trên khắp cơ thể. http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_381.htm Phải chăng nhờ hai phát hiện quan trọng trên đây mà nhân loại đã tiến thêm một bước dài trong nỗ lực thực hiện ước mơ cải lão hoàn đồng?                       CENTENAIRE DE LOURDES