Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

CHẠY VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM

ĐỔI TIỀN CHẴN LẤY TIỀN LẺ ?

Theo Radio Australia 10 May 2013 chay viec   Chỉ có học  vấn không thôi ư ? Chưa đủ. Các tân cử nhân này còn cần phải biết thủ tuc “đầu tiên” (1) đễ 'chạy việc làm ' vào một cơ chế ‘có quyền sẽ đẻ ra tiền’, sớm thu về  cả  vốn lẫn  lời (Credit: ABC) . (1) đầu tiên nói lái là tiền đâu

Tại cuộc họp hội đồng nhân dân của thành phố   ngày 7/12/2012,  ông Trần Trọng Dực, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội, quan chức đầu tiên của Việt Nam thừa nhận : “Để có được chân công chức ở Hà Nội số tiền bỏ ra không thể dưới 100 triệu đồng.”  Trọng Kha, phóng viên tại Hà Nội của một tờ báo ở Sài Gòn cho rằng “tùy theo vị trí, lĩnh vực, nhưng giá ông Dực đưa ra thấp hơn so với thực tế”.
http://www.radioaustralia.net.au/vietnamese/2013-05-10/ch%E1%BA%A1y-vi%E1%BB%87c-%E1%BB%9F-vi%E1%BB%87t-nam-%C4%91%E1%BB%95i-ti%E1%BB%81n-ch%E1%BA%B5n-l%E1%BA%A5y-ti%E1%BB%81n-l%E1%BA%BB/1129046