Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

ĐIỂM TIN HÀNG TUẦN

tintuccaonien.comCARTOON 1

*Tại sao Tông thống Hoakỳ để xướng việc thiết lập bản đồ não bộ? http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_225.htm
*Đà phát triễn vượt mức cũa ngành rô bốt ảnh hường ra sao tới con người? http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_529.htm
*Tương lai lái xe khỏi sợ bị kẹt đuờng http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_528.htm

*Mai kia khỏi cẩn nhuộm tóc bạc nữa http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_222.htm

*Tại Hoa kỳ, cần chuẩn bị đăng ký mua bảo hiệm y tế theo luật mới Obamacare
http://tintuccaonien.com/docs/docs_9/9_3_78.htm

                                 *****