Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

TÌM TIN TỨC VỀ CỐ TRUNG TÁ TRẦN NGỌC LƯU

Fr: Minh Thien
Kinh nhờ Quý Vị trên các diễn đàn và trên toàn thế giới, vui lòmg phổ biến rộng rãi bản tin nầy. 

Gia Đình Tử Sĩ Việt Nam Cộng Hoà và VAF
   Cần tìm tin tức cuả  Cố Trung Tá TRẦN NGỌC LƯU phục vụ trong Sư Đoàn 23 QLVNCH trước ngày 30/4/1975.Chỉ được  biết cố Trung tá Lưu đã tự tử  trong  một  Trại  tù Cải Tạo ngoài miền  Bắc .
Tha thiết kêu gọi quí vị cựu tù cải tạo nào biết tin tức  về  trại cuối cùng cũng như nơi chôn cất của ông , xin vui lòng liên lạc với Chiêu Nguyễn qua địa chỉ email và số điện thoại  dưới đây :
 Email:  gdts.info@gmail.com    Phone:  1(408)659-4890

Kính thư,

Chiêu Nguyễn