Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

HOÀNG SA - TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIET NAM !

1. Người Việt ký thư yêu cầu đưa tranh chấp Hoàng Sa ra tòa quốc tế 2. Quỹ Nhịp Cầu Hoàng Sa

                                  *****
1. Người Việt ký thư yêu cầu đưa tranh
chấp Hoàng Sa ra toà Quốc tế

Kỷ niệm 40 năm trận hải chiến Hoàng Sa 1974, hàng ngàn người Việt trong và ngoài nước ký tên vào thỉnh nguyện thư gửi Liên hiệp quốc khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và tố cáo Trung Quốc đánh chiếm quần đảo này trái phép.

Những người ký tên trong thư chất vấn rằng nếu Trung Quốc có đủ bằng chứng về chủ quyền Hoàng Sa như những lời tuyên bố của Bắc Kinh lâu nay thì không có lý do gì khiến Trung Quốc luôn phản đối hoặc cản trở đưa vụ việc ra giải quyết minh bạch, công bằng tại một toà án quốc tế.
Thư lên án ‘hành động quân sự của Trung Quốc năm 1974 xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa rõ ràng đã vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng những biện pháp hoà bình

http://www.voatiengviet.com/content/nguoi-viet-ky-thu-yeu-cau-dua-tranh-cahp-hoang-sa-ra-toa-quoc-te/1828952.html

2. Quỹ Nhịp Cầu Hoàng Sa

Để tưởng nhớ trận hải chiến đánh Hoàng Sa và 74 chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh khi liều chết chống trả tàu Trung Quốc xâm lấn hải đảo nước Việt 40 năm trước, người Việt Nam trong và ngoài nước hưởng ứng lời kêu gọi yểm trợ gia đình các quân nhân đã bỏ mình hay còn sống sót mà hai tổ chức Nhịp Cầu Hoàng Sa và No - U Sài Gòn đang thực hiện mấy hôm nay.Đã có hơn 73 triệu đồng đóng góp vào Quỹ Nhịp Cầu Hoàng Sa trong 24 giờ đầu tiên, và đến chiều tối ngày thứ Bảy thì số tiền khắp nơi  gởi về đã lên tới hơn một trăm triệu đồng.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-in-vn-n-ovse-help-hs-74-01122014060850.html